มุมสมาชิกHome


เอกสารโครงการฝึกอบรมหัวหน้างานสอบสวน
แนวทางและวิธีประเมินผลโครงการโรงพักเพื่อประชาชนปี 2557
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป
แบบรายงาน ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)
หน่วยที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการจับกุมคดียาเสพติด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรฯ
Download แบบรายงานสถานที่เสี่ยงล่อแหลมฯ
Download แบบรายงานข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นฯ

ผลปฏิบัติงานที่สำคัญอื่นๆ


ผบช.ภ.1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกองร้อย คฝ.อท.ลบ.สห.ชน.


ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมที่พัก-กล่าวให้กำลังใจชุดปราบไพรีฯ


บันทึกเทป TVถวายพระพรชัยฯสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


ภ.1.ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


นายกฯทักทายกองร้อย ปจ.ภ.1ที่มาดูแล ครม.สัญจร จว.อยุธย


ผบ.ตร.เยียวยา4เหยื่อไฟไหม้และตรวจเยี่ยม ตร.สภ.ไทรน้อย


“วันรวมพลังชุมชนคน NPD สู้ภัยยาเสพติด”


"รองผบช.ภ.1และคณะตรวจโรงสีโครงการรับจำนำฯ จว.ชัยนาท"


“ผบช.ภ.1?สั่งกวาดล้างอาชญากรรม 9 จว.จับปืนเกือบ 300กระบอก


ผบช.ภ.1 ทักทายมวลชน คน NPD พื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผบ.ตร. มอบนโยบายให้ หน.หน่วยงานในสังกัด ภ.1


ผบ.ตร.แถลงข่าวการระดมกวาดล้างของ ภ.1

กิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ