มุมสมาชิกHome


พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน
ผบช.ภ.๑
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถควบคุมฝูงชน ภ.1
ข้อมูลผลการตรวจลายนิ้วมือแฝง (AFIS) ปี 2555-2557
สอบราคาเช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์
ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR), ร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างโรงเก็บรถฯ
คำสั่งแต่งตั้งยศสัญญาบัตร (ดต. 53 ปี)
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.- รอง สว. วาระประจำปี 2557
แบบฟอร์มการขอรหัสผู้ใช้(USERNAME)และรหัสผ่าน(PASSWORD) โครงการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 1
แบบฟอร์ม รับ-รับคืน สำนวนสั่งไม่ฟ้อง, ไม่อุทธรณ์, ไม่ฎีกา, ถอนฟ้อง, ถอนอุทธรณ์, ถอนฎีกา

โครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ

จับโจ่บินเดี่ยว ชิงทรัพย์ข่มขื่นฆ่าเยื่อสาวใหญ่

รวบผัวเมียตุ่นซื้อรถมือสองในเว็ป

แถลงข่าวจับกุมแอ้มมือหั่นศพสาวเล็บแดง

โครงการกระดูกมนุษย์สมัยโบราณและเครื่องปั้นดินเผา

พิธีถวายพระพรชัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

นายโยชิโนริ แสดงความขอบคุณ ผบช.ภ.1


ว.28ชี้แจงนโยบายปฎิบัติงานบริหาร(บร)งานจเรตำรวจ(จต)ฝึกอบรม


ว.28 ชี้แจงกำหนดนโยบายปฎิบัติงานป้องกันปราบปราม
ยาเสพติด(ปส)


ว.28 ชี้แจงกำหนดนโยบายปฎิบัติงานจราจร(จร)และกิจการพิเศษ(กศ)


ว.28 ชี้แจงกำหนดนโยบายปฎิบัติงานกฎหมายและสอบสวน(กม)


ว.28 ชี้แจงกำหนดนโยบายปฎิบัติงาน สส.


ว.28 ชี้แจงกำหนดนโยบายปฎิบัติงาน ปป.


ว.28 คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ภ.1 งาน บร.จต.
ฝึกอบรม


ว.28 เตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช


ว.28 CON ศปก.ตร.งานป้องกันยาเสพฯและ D.A.R.E.


ว.28 เตรียมพร้อมการนำเสนอนโยบายการปฎิติบัติงาน
ของ ภ.1


ว.28 การพิจารณาการขออุทธรณ์ของ นสต.ตร.ภ1 ปี 57


ว.28 บริหารแม่บ้าน ตร.ภ.1


ว.28 CON ศปก.ภ1 เกี่ยวกับคดีในพื้นที่ ภ.1


ว.28 เร่งรัดและติดตามการใช่จ่ายงบฯปี 58 ครั้งที่1


ว.28Con ตร.เรื่องแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปราม
การค้างาช้างว.28จัดสรรและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของภ.1(ส่วนกลาง)

ภ.1 แถลงข่าวจับกุมมือปืนฆ่านายก อบต.เขาวง

ว.28 ความคืบหน้าคดีฆ่า อบต.เขาวง สระบุรี


การบังคับใช้กฏหมายตามระบบการสืบสวนเพื่อการแก้ไข อบถ.(บ่าย)


การบังคับใช้กฎหมายการสืบสวนเพื่อการแก้ไข อบถ.


ตรวจสอบ คดีค้ามนุษย์ แรงงานเด็กชาวลาวที่เสนา อยุธยา


ว.28 มอบนโบาย ตร.บก.สส.
ภ.1


ว.28CON ภ.1 ข้อบกพร่องการส่งลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบ ฃอง ภ.1


ว.28 เพื่อกำหนดนโยบายปฎิบัติงานด้านจราจร ภ.1
ครั้งที่2-2557


ว.28 CON ศปก.ภ.1กับภ.จว.สังกัดภ.1ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์


ว.28 กำหนดนโยบายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ครั้งที่2-2557


ว.28 กำหนดนโยบายงานกฏหมายและสอบสวน(กม)ครั้งที่2-2557


ว.28 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการปฎิบัติงาน ตร.ภ.1 
(ปป.ปส.ภ.1)


ตัวแทน สตช.ญี่ปุ่นประจำปรเทศไทยเข้าเยี่ยมและแสดง
ความยินดี


ว.28ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับนํ้ามันเชื้อเพลิง ภ.1


ว.28 ตามนโยบายของ รรท.ผบช.ภ.1


รรท.ผบช.ภ.1 ตรวจสถานที่จัดงานลอยกระทง สมุทรปราการ


ภ.1แถลงระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง

คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ภ.1 งาน บร.จต.และฝึกอบรม

รรท.ผบช.ภ.1 ตรวจสถานที่จัดงานลอยกระทง นนทบุรี

รวบหนุุ่มลาวเครือข่าย "ยี่เซ" ขนยาบ้า-ไอซ์ เข้าไทย

ว.28 กำหนดนโยบายปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ตำรวจนนทบุรีบุกจับเซียนพระชื่อดังพร้อมพระพุทธรูปโบราณ

อำนวย ประกาศกร้าวปล่อยโคมลอยกวนอากาศยาน

โทษถึงประหาร

ว.28 คณะทำงานพิจารณาสำนวนการสอบสวนฉบับที่ 1

กำหนดนโยบายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ครั้งที่ 3

.28 กำหนดนโยบายปฏิบัติงานด้านจราจร

conference กำชับมาตราการช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

.28 ความคืบหน้าคดีความผิดตาม ป. อาญา ม.ตรา 112

ตรวจเยี่ยมระบบความปลอดภัย สภ.คลองหลวง (ตลาดไท)

ว.28 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน (ปป.ปส.ภ.1)

ว.28 ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตร.ภ.1

บันทึกเทปถวายพระพรฯ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์

ว.28กำหนดนโยบายการปฎิบัติงาน ตร.ถ.1 ปี57(งานสืบสวน)

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯช่วงเทศกาลลอยกระทง จว.สป

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯช่วงเทศกาลลอยกระทง จว.อย

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯช่วงเทศกาลลอยกระทง จว.อท

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯช่วงเทศกาลลอยกระทง จว.สห

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯช่วงเทศกาลลอยกระทง จว.ลบ

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯช่วงเทศกาลลอยกระทง จว.ปท

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯช่วงเทศกาลลอยกระทง จว.นบ

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯช่วงเทศกาลลอยกระทง จว.ชน

ว.28 ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ตร.ภ.1

ว.28 กำหนดนโยบายงานกฏหมายและสอบสวน (กม) ครั้งที่ 1/2557

ว.28 กำหนดนโยบายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมครั้งที่1/2557

ว.28 ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ สภ.เพนียดและสภ.พระพุทธบาท

ว.28 ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ สภ.เพนียดและสภ.พระพุทธบาท